คำแนะนำ:
  ชื่อสถานที่สำคัญ สามารถระบุเพียงบางส่วนของชื่อได้ เช่น หากระบุว่า "วัดพระ" โดยไม่ระบุประเภท จะได้ผลลัพธ์ ที่มีคำว่า "วัดพระ" ทั้งหมด เช่น
   - แยกวัดพระพุทธบาท
   - วัดพระแก้ว
   - เขาถวายพระเพลิงวัดพระแท่น
   - โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน
   - วัดพระธาตุดอยเต้า
   - ฯลฯ
คำแนะนำ:
1. กรุณาระบุเงื่อนไขอย่างน้อย 1 เงื่อนไข ต่อไปนี้ คือ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล หรือ หมายเลขถนน หรือ ชื่อเส้นทาง

2. การระบุเงื่อนไขที่กว้างเกินไป เช่น ระบุเฉพาะชื่อจังหวัดเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ได้ผลลัพธ์จำนวนมากเกินไป และ ไม่เหมาะที่จะส่งผลลัพธ์ทั้งหมดมายังเว็บเบราเซอร์ โปรแกรมที่ฝั่งเครื่องแม่ข่ายจะตัดทอนจำนวนผลลัพธ์ออกโดยอัตโนมัติ ก่อนส่งมายังปลายทาง

เลือกจังหวัด / อำเภอคำแนะนำ:
   1. พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อสถานที่ แล้วคลิกเลือกสถานที่จากรายการที่แสดงขึ้นมา
   2. หากไม่มีชื่อสถานที่ที่ท่านต้องการปรากฎให้เลือก แสดงว่าระบบฯ ยังไม่มีสถานนั้นในฐานข้อมูลและไม่สามารถให้บริการสืบค้นเส้นทางได้
   3. เพื่อความถูกต้องของค่าพิกัดจุดเลี่ยง ควรซูมแผนที่ให้เห็นเส้นทางบริเวณที่ต้องการให้ละเอียดก่อน แล้วจึงค่อยคลิกกำหนดจุดเลี่ยง
  มาตราส่วน 1: 16,000,000  
   เหตุการณ์น้ำท่วม
   โครงการก่อสร้าง /
         บำรุงรักษาเส้นทาง

  แผนที่่ฐาน
  ตำแหน่งสถานที่สำคัญ
วัด
ธนาคาร
โรงพยาบาล
โรงเรียน
โรงภาพยนตร์
โรงแรม
ปั๊มน้ำมัน
วงเวียน
ร้านอาหาร-ภัตตาคาร
สถานีตำรวจ
สถานที่ราชการ-รัฐวิสาหกิจ
สามแยก
สี่แยก
ห้าแยกหรือมากกว่า
ห้างสรรพสินค้า
อาคารสำนักงาน
พัฒนาโดยใช้ข้อมูลแผนที่ FGDS จากสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม